Politica de Confidenţialitate

Furnizorii de servicii financiare sunt obligaţi prin lege să informeze clienţii cu privire la politica lor de confidenţialitate privind informaţiile clientului.

Colectăm informaţii personale nepublice despre dumneavoastră, care sunt furnizate de dumneavoastră sau obţinute de noi cu autorizarea dumneavoastră.

Nu vom divulga nici o informaţie cu caracter personal nepublic obţinută în cursul practicii noastre cu excepţia cazurilor prevăzute sau permise de lege.

Noi pastrăm înregistrări legate de serviciile pe care le oferim, pentru a vă putea servi mai bine nevoile dumneavoastră profesionale şi, în unele cazuri, pentru a ne conforma cu reglementările profesiei noastre. În scopul de a securiza informaţiile dumneavoastră personale, vom menţine garanţii fizice, electronice şi procedurale care sunt conforme cu standardele noastre profesionale.