Portofoliu proiecte europene

„Dezvoltarea activitatii de recuperare debite”
Cod SMIS: 27698
Beneficiar: OBM, proiect propriu
Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Domeniul de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, Regiunea Sud-Muntenia
„Promoveaza femeia””,
Cod SMIS: 33543
Beneficiar: Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca, in parteneriat cu Instituto de Formacion Integral, Madrid, Spania- Responsabil financiar
Programul Operaţional Sectorial  „Dezvoltarea Resurselor Umane” DMI 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii
„Cresterea eficientiei activitatii SC APOSTROF SRL prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic ONLINE”
Cod SMIS: 47030
Redactare Cerere de finantare si Management de proiect
Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice Axa prioritara III – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; Domeniul major de interventie 3 – Sustinerea E-Economiei; Operatiunea 2- Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri
„Cresterea eficientei activitatii SC netWing International SRL prin implementare platforma e-research”,
Beneficiar NetWing International SRL
Cod SMIS: 46766
Redactare Cerere de finantare si Management de proiect
Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice Axa prioritara III – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; Domeniul major de interventie 3 – Sustinerea E-Economiei; Operatiunea 2- Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri
„Cresterea eficientei activitatii SC Afrolatino Events  SRL prin implementare platforma e-commerce”
Cod SMIS: 47209
Beneficiar: Afrolatino Events SRL- Redactare Cerere de finantare si Management de proiect
Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara III – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; Domeniul major de interventie 3 – Sustinerea E-Economiei; Operatiunea 2- Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri
Cresterea eficientei activitatii SC Flamm Phoenix  SRL prin implementare platforma e-commerce
Cod SMIS: 47217
Beneficiar Flamm Phoenix SRL- Redactare Cerere de finantare si Management de proiect
Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara III – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; Domeniul major de interventie 3 – Sustinerea E-Economiei; Operatiunea 2- Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri
Cresterea competitivitatii firmei SC APOSTROF SRL  prin achizitionarea de servicii de consultanta externa
Cod SMIS: 45657
Redactare Cerere de finantare si Management de proiect
Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice”; Axa prioritara 1-”Un sistem de productie inovativ si eco-eficient de productie”; Domeniul major de interventie 1.3- Dezvolatrea durabila a antreprenoriatului; Operatiunea b) Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii
Cresterea competitivitatii firmei SC GOLD VOYAGE SRL  prin achizitionarea de servicii de consultanta externa
Cod SMIS: 45625
Redactare Cerere de finantare si Management de proiect
Programul Operaţional Sectorial  „Creşterea Competitivităţii Economice”; Axa prioritara 1-”Un sistem de productie inovativ si eco-eficient de productie”; Domeniul major de interventie 1.3- Dezvolatrea durabila a antreprenoriatului; Operatiunea b) Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii

Consultanti:

Georgiana Schillo – EAFE, EAP, EP, MP - 0721.964 823
George Frusinoiu - EAFE, EAP, EP, MP - 0722.533 533
Adrian Mitirita – EAFE, EAP, EP, MP - 0722.200 046