Colectare Creanţe de la Persoane Juridice (B2B)

În ce constă colectarea creanţelor comerciale de la persoane juridice prin OBM?
Desfăşurarea de proceduri ce urmăresc încasarea valorii facturilor scadente şi neachitate de către debitori.

Procesul presupune 2 faze:

Colectarea creanţelor pe cale AMIABILĂ

 • Reprezintă proceduri exclusiv:
  • Amiabile şi de negociere
  • Mediere pentru recuperarea şi soluţionarea fiecărui debit
 • Soluţionarea pre-juridică (în afara instanţei)
 • Abordarea comercială a fiecărui caz
 • Durata 3 luni
 • Recuperare la nivel internaţional
 • „No collection – No fee” – plata se realizeaza numai în caz de succes (pentru cazurile domestice)

Colectarea creanţelor prin PROCEDURI LEGALE

 • Investire cu formula executorie a Biletelor la Ordin şi a Cecurilor
 • Executare silită a averii debitorilor prin intermediul reţelei de executori judecătoreşti
 • Acţiuni în baza legii 86/2006 a falimentului şi a reorganizării judiciare
 • Acţiunea judecătorească a somaţei de plată
 • Acţiuni juridice comerciale de drept comun de recuperare a creanţelor comerciale
 • Plângeri penale pentru infracţiunile economice

Care sunt beneficiile dumneavoastră?
În urma externalizării creanţelor neîncasate la termen catre OBM, noi:

 • Vă crestem lichidităţile şi vă îmbunătăţim cash-flow-ul.
 • Vă recuperăm debitele pe care le consideraţi a fi pierdute.
 • Vă asigurăm un grad ridicat de recuperare pentru creanţe viabile.
 • Vă economisim timpul, resursele financiare şi umane şi, astfel, vă puteti concentra pe activităţile de creştere şi dezvoltare a afacerii.
 • Vă punem la dispoziţie diverse modalităţi de rezolvare/recuperare pe cale amiabilă a debitelor, prin constituirea de garanţii, compensaţii şi preluarea creanţelor în contul datorie.